Her vil der løbende blive informeret om opgraderingen af vores net.

=============  STATUS pr. 18 september  =============

Opgraderingen fortsætter i uge 38 fra mandag d. 20 september til
fredag d. 25 september i det markerede område.

Der skal i ugens løb udskiftes nogle forstærkerskabe og standere,
som vil medføre nogle meget korte afbrydelser.

Endvidere fortsættes der med kontrolmålinger i samme område,
men det vil ikke medføre afbrydelser af signalet.Som nævnt ovenfor kan der forekomme nogle meget korte afbrydelser
af signelet i tidsrummet fra kl. 7.30 frem til kl. 15.30


=============  STATUS pr. 12 september  =============

Opgraderingen fortsætter i uge 37 fra mandag d. 13 september til fredag d. 17 september.
Der skal foretages nogle forskellige kontrolmålinger og dette vil berører de
nedenfor markerede områder og adresser: