Opsigelse/Udmeldelse

Medlemskab af foreningen kan opsiges med 3 måneders skriftlig varsel, til udgangen af en måned.

Ønsker et medlem midlertidig at stille sit medlemskab i bero, kan dette ligeledes ske med mindst 3 måneders varsel.
For opsigelser og midlertidige frakoblinger vil der blive opkrævet de til enhver tid gældende takster for henholdsvis:
Lukningsgebyr samt den lovbestemte restbetaling af den årlige CodaDan/koda-afgift.

Udfyld nedenstående formular, hvis du ønsker at melde dig ud, eller at få lukket signalet.

Dato skal angives i formatet "dd-mm-åååå"  f.eks. 31-12-2016


Email
 
Navn (*)
Adresse (*)
Postnr. og by (*)
Telefon (*)
Fraflytter/udmeldelse d. (*)
(dd-mm-åååå)
Årsag til ophør/ændring (*)
Indtast kontonr. til en evt. refusion
Bemærkninger
Indtast koden

 Ved opsigelse af medlemskabet er man ikke berettiget til at få udbetalt nogen andel af foreningens formue.
Aktuel lukningsgebyr fremgår under punktet: "Takstblad
Cookies


Kontakt

Ved fejl på TV-kanaler                  Ved fejl på Bredbånd :                 Administration/Bogholderi:
Klik HER                                          Klik HER                                         Klik HER