Lejer- og ejerskifte:


Ved ejerskifte kan den nye ejer af boligen indtræde som medlem af foreningen, såfremt man i øvrigt opfylder betingelserne for medlemskab i henhold til vedtægternes § 4 og 5. 
Den nye ejer indbetaler det til enhver tid gældende medlemsbidrag.

Man kan dog kun overtage medlemskabet, såfremt man betaler de på overtagelsestidspunktet værende restancer.

Som restance anses også et eventuelt skyldigt beløb i henhold til vedtægtens § 16. I modsat fald er bestyrelsen berettiget til at afbryde tilslutningen til anlægget.

Fraflyttere kan ikke medtage tilslutningen, da den følger ejendommen.

Det påhviler gammel og ny ejer selv at træffe aftale om udfærdigelse af refusionsopgørelse f.eks. via advokat eller mægler.

Ønsker den nye ejer af boligen at skifte til en større TV-pakke end den der er tilknyttet boligen ved overtagelsestidspunktet, er dette muligt ved kontakt til foreningen.
Ønskes en mindre TV-Pakke kan dette ske i forbindelse med vore normale kvartalsvise pakkeskifter.
Der henvises til punktet øverst på siden: "Selvbetjening" og videre under punktet "Skift TV-pakke". 

Der beregnes i begge tilfælde et pakkeskiftsgebyr på kr. 475,00 incl. moms.
Beløbet dækker besøg af en tekniker samt materialeforbrug i antenneskabet.

Blanket til ejerskifte finder du  HER              HUSK OGSÅ AT MEDDELE FORENINGEN OM EJERSKIFTET PÅ:
                                            Telefon:   76 95 84 20

Du kan også give besked om nyt ejerforhold af boligen via stovring@danskkabeltv.dk

Cookies


Kontakt

Ved fejl på TV-kanaler                  Ved fejl på Bredbånd :                 Administration/Bogholderi:
Klik HER                                          Klik HER                                         Klik HER